top of page
Polityka Prywatności

Podstawowe informacje:

Administratorem Twoich danych jest Ewelina Szambelan z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ulicy Wrocławskiej 22, adres e-mail: ewelina@aimbig.pl, tel. 796151188.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych możesz kierować na adres ewelina@aimbig.pl.

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktu telefonicznego, mailowego i SMS w celu przekazywania informacji z zakresu oferowanych przeze mnie produktów i usług (lekcje języka angielskiego, konsultacje biznesowe, copywriting) oraz przesyłania Ci po wcześniejszych ustaleniach ofert dostosowanych do Twoich potrzeb, o których wcześniej nas poinformowałeś. Zawsze działam na podstawie Twojej zgody – elektronicznej, pisemnej lub ustnej.

 

Stosowane przeze mnie narzędzia wykorzystywane do przetwarzania danych to:

 • Wix,

 • Facebook Ads,

 • Google Ads,

 • Google Analytics,

 • MailerLite.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych bez wyraźnej zgody może się wiązać z prawnie uzasadnionym interesem firmy Ewelina Szambelan, jeśli dotyczy to następujących kwestii:

 • Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

 • Bezpieczeństwa IT.

 • Dochodzenia roszczeń w stosunku do klientów.

 • Obrony przed roszczeniami klientów.

 • Obieg informacji w Internecie. Publicznie dostępne dane – muszą być jednak przetwarzane zgodnie z pierwotnym celem.

Nikomu nie przekaże Twoich danych bez wyraźnego pozwolenia z Twojej strony.

Będzę przechowywać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody.

Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować. Możesz też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych.

Jeśli chcesz, możemy przenieść Twoje dane do innej firmy.

Zawsze możesz cofnąć udzieloną mi zgodę – w każdym momencie.

Możesz też zawsze wnieść skargę na moje postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jest dobrowolne.

Stosuję tzw. Profilowanie, tzn. śledzimy historię otwieralności przez Ciebie e-maili (jeśli dołączyłeś do naszego newslettera), aby później wysyłać Ci informacje najbardziej dla Ciebie przydatne.

Ponadto, stosuję tzw. remarketing, czyli reklamę śledzącą poprzez narzędzia reklamowe Google Ads i Facebook Ads.

------

§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Ewelina Szambelan, ul. Wrocławska 22, 62 – 800 Kalisz, NIP: 6182147768 REGON: 360497102., kontakt e-mail: ewelina@aimbig.pl.

 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.aimbig.pl.

 3. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Klientów oraz innych użytkowników Sklepu.

 4. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 5. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub Usług na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.

 2. Klient wypełniając interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 3. Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Sprzedawcy.

 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 5. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta

§ 3
Zasady działania Newslettera

 1. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Klient (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Klienta (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.

 2. Adresy mailowe Klientów (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

 3. W każdej chwili Klient (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres ewelina@aimbig.pl, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera bądź w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

§ 4
Pliki cookies

Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Szczegółowa informacja na temat stosowania plików cookies przez Sprzedawcę znajduje się na stronie Polityka cookies.

bottom of page